Χρησιμοποιώντας το Workplace Relationship Coaching για να βοηθήσετε την επιχείρησή σας να ευημερήσει

Χρησιμοποιώντας το Workplace Relationship Coaching για να βοηθήσετε την επιχείρησή σας να ευημερήσει

21 Φεβρουαρίου, 2022 0 By admin

Σε όποια επιχείρηση κι αν βρίσκεστε, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι, είναι πραγματικά μια επιχείρηση σχέσεων. Οι καλές σχέσεις στην εργασία, εντός των οργανισμών καθώς και με πελάτες, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών κ.λπ. είναι πολύ σημαντικό μέρος της καλής λειτουργίας, αν και συχνά αγνοούνται ή παραγκωνίζονται από τις επιχειρήσεις.

Οι ελλείψεις δεξιοτήτων σχέσεων στους συμμετέχοντες είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια για τις περισσότερες σχέσεις, καθιστώντας τις δύσκολες και μη παραγωγικές. Οι διευθυντές και οι ηγέτες στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο πρέπει να διαθέτουν ένα ορισμένο επίπεδο νοημοσύνης σχέσεων και να το χρησιμοποιούν για να διαχειριστούν μια σειρά από θέματα ατομικής αλλά και ομαδικής συμπεριφοράς εντός του οργανισμού, όπως συγκρούσεις γραφείου, επίλυση διαφορών απόψεων, χειρισμός δύσκολων εργαζομένων, αύξηση και διατήρηση του ηθικού, πυροδότηση και ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και ούτω καθεξής.

Συνήθως, το coaching σχέσεων εστιάζει στις διαπροσωπικές δεξιότητες ενός ατόμου, με σκοπό τη βελτίωσή τους. Μέσω αυτών των προγραμμάτων, τα μέλη της μεσαίας και ανώτερης διοίκησης μπορούν να μάθουν να επικοινωνούν καλύτερα και μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες των ανθρώπων τους, βοηθώντας τους να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τις υπάρχουσες σχέσεις και να διασώσουν τις κακές. Τα στελέχη μπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να είναι πιο χαλαρά και πολύ πιο αποτελεσματικά στη δουλειά τους. Οι ομάδες που έχουν προπονητή τείνουν να είναι θετικές στις προοπτικές καθώς και να επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας.

Η καλή καθοδήγηση σχέσεων επιτρέπει και εξουσιοδοτεί τους οργανισμούς να βγουν έξω από τους ελαττωματικούς και αντίθετους τρόπους επικοινωνίας τους και φέρνει σε όλους την ιδέα ότι ο οργανισμός είναι ομάδα. Επιτρέπει στους ηγέτες των ομάδων και στις ομάδες τους να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον για τον εαυτό τους όπου μπορούν να σχεδιάσουν αποτελεσματικά μέλλοντα και να αποκτήσουν και να γυαλίσουν το ηγετικό και μαθησιακό περιβάλλον για να πραγματοποιήσουν αυτά τα μέλλοντα. Κινητοποιεί, εκπαιδεύει και εμπνέει τους ανθρώπους και τους κάνει να προχωρήσουν πέρα ​​από τη μορφή ευθυνών ή συμμόρφωσης των σχέσεων σε ένα πραγματικό αίσθημα ιδιοκτησίας που τους κάνει να συμμετέχουν πλήρως στην ομάδα και τους επιτρέπει να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά.

Όλες οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πολύπλοκα συστήματα και τίποτα περισσότερο από σχέσεις μέσα σε οργανισμούς. Οι άνθρωποι επικοινωνούν με διαφορετικούς τρόπους και ανταποκρίνονται στην επικοινωνία με διάφορους τρόπους μέσα σε μια ιεραρχία αυτής της πολυπλοκότητας των σχέσεων. Αυτό περιλαμβάνει φιλίες με συναδέλφους και ανωτέρους, σχέσεις ομαδικής εργασίας εντός της άμεσης ομάδας, διάφορες συνεργασίες, την ηγεσία υφισταμένων και συναντήσεις με αγνώστους, που μπορεί να είναι πιθανοί πελάτες, κ.λπ. Σε καθέναν από αυτούς τους τύπους σχέσεων, υπάρχει μια σειρά από πολιτισμικά και πολιτικά κατάλληλες δεξιότητες και κατάλληλα και πραγματικά επίπεδα οικειότητας ή εγγύτητας μεταξύ των συμμετεχόντων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπινων σχέσεων είναι εύκολο να αναγνωριστούν. Ωστόσο, είναι πολύ πιο δύσκολο να δούμε τα υποκείμενα συστημικά προβλήματα που προκαλούν τη συμπεριφορά. Λανθασμένες και λανθασμένες αναλύσεις ή εφαρμογή λανθασμένων λύσεων μπορεί να είναι καταστροφικές για τον οργανισμό. Οι διευθυντές πρέπει να δημιουργήσουν μια σχέση με τον εαυτό τους πριν μπορέσουν να ελπίζουν να παρέμβουν και να λύσουν προβλήματα σχέσεων για τους άλλους. Αυτό θα τους επέτρεπε να δημιουργήσουν καλύτερες σχέσεις με άλλους που θα μπορούσαν να είναι αμοιβαία επωφελείς. Μόνο τότε μπορούν να εξασφαλίσουν την πλήρη δέσμευση και δέσμευση στην ομάδα τους. Πρέπει επίσης να μάθουν να εκτιμούν τους άλλους για τα δυνατά σημεία που φέρνουν σε μια αλληλεπίδραση και να αναγνωρίζουν τι είναι αυτό που χρειάζεται για να αναπτύξουν αυτές τις σχέσεις.

Όλοι μας, ως άνθρωποι, τείνουμε να παραμορφώνουμε τις εξωτερικές μας εμπειρίες και να τις χρωματίζουμε με διάφορες εσωτερικές διεργασίες. Συχνά χρησιμοποιούμε τις συνέπειες της σχέσης μας ως σημεία αναφοράς για να κρίνουμε και να αξιολογούμε όλες τις άλλες σχέσεις μας. Ωστόσο, είμαστε σε θέση, με τη σωστή καθοδήγηση, να αλλάξουμε αυτά τα πρότυπα σχέσεων, τα οποία μπορεί να μην λειτουργούν προς όφελός μας.

Το Relationship coaching είναι ένας απλός, βασισμένος στην κοινή λογική, μη επικριτικός τρόπος για να κάνετε τις επιχειρηματικές και προσωπικές σχέσεις πολύ πιο θετικές και πιο παραγωγικές. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κόστους των συγκρούσεων και η επίλυση συγκρούσεων βοηθά στην ανάπτυξη καλύτερων, πιο αποτελεσματικών προσωπικών σχέσεων και μιας θετικής ατμόσφαιρας στο χώρο εργασίας.