Μήνας: Δεκέμβριος 2021

31 Δεκεμβρίου, 2021 0

Ανάκτηση διαζυγίου και τα 3 στάδια της μετάβασης: Το κλειδί για την πρόληψη περισσότερων ταξιδιών στο δικαστήριο διαζυγίου

By admin

Οποιοδήποτε επιτυχημένο πρόγραμμα αποκατάστασης διαζυγίου πρέπει να εξαλείψει κάθε αντίσταση στην αλλαγή που απειλεί μια επιτυχημένη μετάβαση από το να…

29 Δεκεμβρίου, 2021 0

Καλλιέργεια Σχέσεων και Συνεργασιών

By admin

Ιδιώτες πολίτες, επιχειρήσεις, ομάδες ενδιαφερομένων και ειδικών συμφερόντων, άλλες κυβερνητικές/δημόσιες οντότητες και πολλοί άλλοι διαδραματίζουν αναπόσπαστο ρόλο στην οικοδόμηση και…