5 Εμπόδια για την επιτυχία της ομάδας

5 Εμπόδια για την επιτυχία της ομάδας

4 Μαρτίου, 2022 0 By admin

Ομάδες, όπως μεμονωμένα άτομα, αντιμετωπίζουν μια σειρά από εμπόδια. Ποια είναι λοιπόν τα 5 κοινά εμπόδια στην επιτυχία της ομάδας;

Εμπόδιο 1: Έλλειψη κατεύθυνσης

Η επιτυχία της ομάδας εξαρτάται από το ότι ο καθένας έχει σαφήνεια σχετικά με το τι προσπαθεί να επιτύχει. Όπου υπάρχει έλλειψη σαφήνειας για την κατεύθυνση της ομάδας, υπάρχει ένα σημαντικό εμπόδιο στην επίτευξη. Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα έχει έναν σαφώς καθορισμένο στόχο.

Εμπόδιο 2: Άνιση δέσμευση στην απόδοση της ομάδας

Οι ομάδες πρέπει να αφοσιωθούν συλλογικά στην απόδοση. Μερικές φορές θα υπάρχουν άτομα που είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένα ενώ μπορεί να υπάρχουν άλλα που είναι παθητικά. Με άλλα λόγια λένε τα σωστά πράγματα, αλλά όταν πρόκειται για δράση, υπάρχει μια αποσύνδεση. Πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες που ενθαρρύνουν την ίση δέσμευση για την απόδοση και τα αποτελέσματα της ομάδας.

Εμπόδιο 3: Σημαντικά κενά δεξιοτήτων

Λίγες ομάδες ξεκινούν με κάθε απαιτούμενη ικανότητα. Εάν αυτά τα κενά δεξιοτήτων δεν αντιμετωπιστούν, τότε η απόδοση τελικά θα είναι μικρότερη από τη βέλτιστη. Εάν θέλετε βέλτιστη απόδοση από την ομάδα, βεβαιωθείτε ότι αντιμετωπίζονται τα κενά δεξιοτήτων.

Εμπόδιο 4: Εχθρότητα

Η υγιής σύγκρουση και η εποικοδομητική πρόκληση είναι ζωτικά συστατικά σε κάθε επιτυχημένη ομάδα. Η εχθρότητα από την άλλη πλευρά μπορεί να σταματήσει μια ομάδα να ξεκινήσει ποτέ ή αν εξαντλεί όλες τις ενέργειες της ομάδας. Δημιουργήστε ένα χώρο για να ξεκαθαρίσετε την εχθρότητα εκφράζοντας την και, στη συνέχεια, εστιάστε στη δημιουργία υγιών συγκρούσεων και εποικοδομητικών προκλήσεων.

Εμπόδιο 5: Κενά ηγετικών ικανοτήτων

Είναι εύκολο να πέσεις στην παγίδα να πιστεύεις ότι μόνο και μόνο επειδή κάποιος ηγείται μιας ομάδας έχει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες. Όλοι οι αρχηγοί ομάδων θα έχουν τομείς όπου διαπρέπουν και τομείς όπου αγωνίζονται λίγο περισσότερο. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, τα άλλα μέλη της ομάδας πρέπει να ενθαρρύνονται να καλύψουν τα κενά δεξιοτήτων.

Ακριβώς όπως τα άτομα, οι ομάδες αντιμετωπίζουν προκλήσεις και εμπόδια. Ποια εμπόδια μπαίνουν στην επιτυχία της ομάδας σας και τι κάνετε για αυτά;